Vážení přátelé na společné cestě

Motto: "Jestliže někdo závistí se unést dává, když u někoho velkou
hojnost uviděl, své vlastní vnitřní bohatství tím vyčerpává,
jako by tím i sám sobě záviděl."

Sakja – Pandita, tibetský láma, 1182-1251

Vítám vás v roce 2018. Jsem ráda, že jste ustáli divoké turbulence roku ohnivého kohouta. Ne každý jím prošel „bez ztráty desítky“. Ani letošní rok zemského psa nebude procházkou růžovou zahradou. Jak už jsem předeslala v úvodním mottu, budeme se tento rok snažit vyrovnat se závistí, ztrátami všeho druhu, záští a rodinnými i národními rozbroji, které nás v minulosti rozdělily. Letošní rok nám umožní se na tato témata podívat jednak s odstupem, ale hlavně s citem. Neboť rok 2018 v sobě nese citlivost dvou dvojek, osudovou osmičku a číslo nejvyšší vesmírné moudrosti 11 (2+1+8=11, 1+1=2). Rok zemského psa nám přináší mnoho dobrého. Hlavním tématem roku bude věrnost, přátelství, stmelování rodin, společenství, národů, a uvědomění si svého vztahu k rodnému místu a zemi. Znovu se budeme setkávat s národní hrdostí v tom nejlepším slova smyslu. Energie roku nás budou zvát k účasti na společných projektech. Budeme konfrontováni se snahou rozdrobit společnost na jednotlivce, protože jedinec je snadněji manipulovatelný. Ale my už nechceme být v takovém osamění. Pro člověka není tato situace přirozená. Toužíme po jednotě, sounáležitosti, spolupráci a lásce. A právě tento rok, kdy budeme velmi silně napojeni na naše podvědomí i nadvědomí, nám umožní vytvořit novou láskyplnou a souznějící přítomnost. Přeji vám, abyste si energie právě přicházejícího roku užili, obnovili pohodu, klid a lásku ve svých domovech, a abyste vždy věděli kdo jste, odkud přicházíte a kam směřujete.

Ing. arch. Marta Kafková

Důležité informace:

Telefon: 605578278 (8.30 – 17.00)
Mail: MartaKafkova(zavináč)seznam.cz
Internet: www.medicaviva.cz
č. účtu 215551723/0600

 

 

Print Friendly, PDF & Email