Vážení přátelé na společné cestě

Motto: Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas.

Victor Hugo

Letos začnu svá slova poněkud netradičně. A sice projevením vděčnosti za to, že přestože se ve světě i v našem okolí stalo mnoho ne zrovna příznivých událostí, naše země byla uchráněna většiny negativních vlivů a myslím, že se nachází na dobré cestě.

Musím se přiznat, že jsem měla problém z duchovního pohledu uchopit nadcházející rok, který bude ve znamení ohnivé opice. Všude se dočítám, jaký to bude úžasný rok, plný radostné práce, vracení se k tradičním hodnotám, upevňování vztahů na rodinné úrovni atd. To zajisté bude, ale… Zároveň je to rok, kdy se bude ukončovat karma, a to osobní, rodinná, národní, státní atd. Zkrátka na všech úrovních. Takže to vidím tak, že na jedné straně budou stát ti, kteří na sobě pracovali, dbali svého duchovního rozvoje, vyčistili ve svých životech všechny křivdy a zloby, odpustili všem i sobě a dál již mohou jít cestou radosti, plodné práce a narovnaných vztahů, a na druhé straně budou stát ti, kteří si celé předchozí roky, kdy se o transformaci hovořilo, mysleli, že se jich to netýká, a neudělali pro svůj duchovní růst zhola nic. Ti se nyní budou potýkat s onou nedokončenou karmou a v mnoha případech zjistí, že je příliš pozdě. Budou konfrontováni s tím, jak by se mohli radovat ze života, kdyby… Takže si myslím, že budeme v tomto roce svědky velkých protikladů, velkých zvratů, velkých změn. Koneckonců oheň je symbolem nejdokonalejšího očištění a popel symbolem nových začátků. Bude to rok, kdy bude vše v pohybu. Každý, kdo je s něčím nespokojený, si bude hledat lepší místo na slunci. Lidé budou mít tendenci najít si nové místo tak, aby je jejich život naplňoval, aby měl nějaký vyšší smysl. Budou si stanovovat nové smysluplné cíle. Také se budeme vracet k naslouchání našim bližním i sobě samým a vnímání svých i vzájemných potřeb. Rok bude přát inteligentním, duševně a duchovně pracujícím lidem.

A tak vám v novém roce i ve všech následujících přeji, abyste byli tvůrci mocných myšlenek s vědomím zodpovědnosti za každou, která opustí vaši mysl.

Ing. arch. Marta Kafková

Důležité informace:

Telefon: 605578278 (8.30 – 17.00)
Mail: MartaKafkova(zavináč)seznam.cz
Internet: www.medicaviva.cz
č. účtu 215551723/0600

 

 

Print Friendly